Образование

Заместващи учители по английски език търси спешно Езиковата гимназия във Велико Търново

Търсят се студенти за заместващи учители по английски език в 9., 10. и 11. клас в Езиковата гимназия във Велико Търново. Ръководството на учебното заведение се нуждае от помощ поради заболяване на преподавателите в трите класа, съобщават във фейсбук страницата от Филологическия факултет на Великотърновския университет. Кандидатите трябва да са от специалностите „Английска филология“ и „Приложна лингвистика с първи чужд език – английски“, или студенти от магистърската програма „Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище“.

Часовете ще се заплащат като на хоноруван преподавател, а  деканът на Филологическия факултет ще признае изработените часове като част от задължителната учителска практика, се пояснява в информацията.

Заместването е за периода 24 – 28 януари. Желаещите да откликнат  трябва да се свържат с административния сътрудник към катедра „Англицистика и американистика“ Пламена Лазарова (имейлът е достъпен на страницата на Филологическия факултет – посочената катедра).