Полиция

Закриват полицейските участъци в Ресен и Лясковец, управленията в Стражица и П. Тръмбеш стават участъци

Във връзка с реформите в сектор „Сигурност“ и предприетите мерки за оптимизиране на щатовете и структурите в системата на МВР и на основание заповед на министъра на вътрешните работи от 27 май 2022 г., РУ – Стражица и Полски Тръмбеш  се преобразуват в участъци към полицейските управления съответно в Г. Оряховица и В. Търново. Закрити ще бъдат участъците в Лясковец и с. Ресен.

Областната дирекция на МВР във Велико Търново информира, че структурната промяна няма да се отрази на административното обслужване на гражданите. Както и досега, жителите на общините Стражица и П. Тръмбеш  ще подават в сградата на досегашните полицейски управления заявления за издаване на лични документи и свидетелства за управление на автомобил и ще получават от там готовите документи. Ще се запазят и услугите по линия на служба КОС.

В Участъците – Стражица и П. Тръмбеш гражданите могат да подават сигнали, жалби и други заявителски материали за констатирани от тях нарушения или престъпления.

Структурната промяна няма да се отрази на изпълнението на функционалните задължения на полицейските служители, свързани с обезпечаване на обществения ред, териториалното обслужване и полицейското присъствие в района.

Приемът на граждани ще се осъществява от началника на съответния участък  всеки четвъртък, от 14 до 16 часа.