Образование

Закриват обучението по 34 магистърски програми във ВТУ

Великотърновският университет закрива обучението по 34 магистърски програми от учебната 2017/18 година. Решението е взето на последното заседание на Академичния съвет, съобщават от висшето училище. В Историческия факултет отпадат девет от програмите, сред които са Етнология на българите на български, руски и английски език, Съвременно мултикултурно общество в България, Регионална и политическа география, История на дипломацията. В Педагогическия факултет се закриват четири програми – Педагогика на музикалното възпитание в детска градина, Училищна педагогика, Педагогика в друго професионално направление и Театрална анимация в педагогическата дейност. В Стопанския факултет падат шест програми. Сред тях са Бизнес консултиране, Психология и социология на управлението, Финансов риск мениджмънт, Управление на правораздавателната и правоохранителната система, Икономика на туризма. Петнадесет от закритите магистърски програми са във Филологическия факултет. В професионално направление Българска филология отпадат Българска литература, Българска литературна история, Литературна медиавистика, Съвременна българска лингвистика, Устна комуникация и книжовен език. Обучение няма да се провежда още по Литература и култура на славянските народи, Германистично езикознание и Германистично литературознание, Немско модерно изкуство, Транслатология за чуждестранни българисти, Руско езикознание, Творческо писане. В направление Френска филология се закриват програмите Лингвистика и Литературознание, а в направление Чужди филологии и приложна лингвистика – Култура и комуникации.