Икономика Политика

Законови промени предвиждат солени глоби за шофьори и превозвачи

1500 лева глоба ще плаща шофьор, който управлява моторно превозно средство, оборудвано с тахограф и не използва тахографски лист или карта. Това предвиждат промени Закона за автомобилните превози, качени за обществено обсъждане.

Временно ще се спира от движение камионът или автобусът, ако превозвачът или шофьорът са монтирали устройство за манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата на водача. Спирането ще важи до  отстраняване на нарушението в най-близкия лицензиран сервиз, пише още в промените.

Санкцията произтича от необходимостта да бъде засилен контролът срещу използването на различни видове устройства за манипулиране на контролните уреди, регистриращи работата на водачите, се посочва в мотивите към законопроекта.

Собственикът на фирмата трябва да предостави на шофьорите на хартиен носител или в електронна форма копие от декларацията за командироване, подадена чрез ИСВП; доказателство за превозите, извършвани, в приемащата държава членка.  Водачите пък са длъжни да ги пазят и показват при поискване.

Предлага се за издаване на лиценз на Общността и лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на България, лицата да нямат непогасени и изискуеми публични задължения, да не са в производство по несъстоятелност или обявени в ликвидация. С предложените промени се цели от една страна постигане на надеждност в сектора на автомобилния транспорт и от друга, да се подобри събирането на публични задължения.

Предвидено е проверката за наличието или липсата на публични задължения да се осъществява служебно от длъжностни лица  в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Ако се установи, че превозвачът има неплатени данъци, ще му бъде спряна дейността до   погасяването им, но не повече от три месеца.

Собствениците на фирми ще бъдат глобявани, ако не позволят на шофьорите да си ползват полагащите им се почивки. Те трябва да могат да се върнат в държавата, където е установена фирмата, където започва седмичната им почивка, или да се върнат на мястото си на пребиваване, в рамките на всеки период от четири последователни седмици, за да ползват поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, като компенсация за намалена седмична почивка.