Община

Забраняват спирането и паркирането на Самоводската чаршия в неделя до обяд

На 24 юни /неделя/ във Велико Търново се въвежда временна организация на движението за моторни превозни средства, както следва: за времето от 09,00 до 12,30 ч. /или до приключване на събитието/ се затварят за движение улиците :“Г.С. Раковски“, „Поп Матей Преображенски“ и Самоводската чаршия.

В гореупоменатият период се забранява и спирането и паркирането на моторни превозни средства на въпросните улици.