Прокуратура Съд

Забраняват всякакъв контакт на домашните насилници с жертвите им

Домашните насилници да не могат не само да приближават жертвите си и дома им, но и да им е забранено да контактуват с тях под каквато и да е форма, включително по телефона и чрез имейл. Да не им се издава разрешение за оръжие, а ако имат такова, валидността му да се прекратява.

Това са част от новите мерки за защита от домашното насилие, които предлага Министерството на правосъдието в законопроект, огласен за обществено обсъждане (с пълния му текст можете да се запознаете тук).

Един от основните мотиви за измененията в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) е ескалацията на посегателствата по време на пандемията. Министерството сочи като основен проблем, че у нас не се води статистика за домашното насилие, но все пак има данни на МВР, които показват огромен ръст. Само за двата месеца на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г. са подадени 4875 сигнала за домашно насилие на тел. 112. И дори този период да не се взема предвид, случаите, за които е имало обаждане, са с близо 3600 повече при сравнение на периодите 1 март 2018 г.- 1 март 2019 г. и 1 март 2019 г. – 1 март 2020 г.

През миналата година само до ноември има 823 пострадали по данни на МВР.

„Тези тревожни данни показват необходимостта от предприемане на ефективни мерки, включително и промени в нормативната уредба, с които да се предотвратяват случаите на домашно насилие и да се осигури по-ефективна защита на пострадалите“, заявява Министерството на правосъдието.

Затова първо предлага да се разшири кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита по ЗЗДН. И към тях да се добавят тези, за които се предполага, че са бременни от извършителя на насилието, както и лице, което е съпруг или бивш съпруг на извършителя.

Освен това в закона се добавят и нови мерки за защита. Те са:

забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация;

насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита на деца, жертви или свидетели на насилие;

задължаване на извършителя да посещава програма за лечение на зависимости в случаите, в които е установено, че употребява наркотични или психоактивни/психотропни/ вещества, алкохол или друго упойващо вещество или друг вид зависимости;

забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда.

Голяма част от законопроекта е посветена на изграждането на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие. Тя ще е специализиран постоянно действащ колегиален орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.

Неин председател ще бъде вицепремиер, а членове зам.-министри на вътрешните работи, на труда, на правосъдието, на външните работи, на здравеопазването, на образованието и на младежта и спорта. Ще има представители и на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и на Агенцията за качеството на социалните услуги. В състава на комисията влязат и определени от председателя на Върховния касационен съд и главния прокурор техни заместници.

„Посредством така определените състав и ръководство на комисията се гарантират както ангажираността на всички държавни органи на най-високо ниво с противодействието на домашното насилие, така и ефективността на работата на новосъздадения орган“, твърдят от МП.