Община

Жури от архитекти от шест държави разгледа на място терена на Старото военно училище

Реномирано жури, включващо архитекти от шест държави, оценява проектите от  цял свят, подадени в международния архитектурен конкурс „Ново сърце за стария град”, който се провежда във Велико Търново. Професионалната надпревара е инициирана от кмета на Старата столица Даниел Панов и касае бъдещото изграждане на нов градски център, планиран върху територията на Старото военно училище.

Условията на конкурса предвиждаха подаването на проекти да бъде до 20 юли. Предложенията трябваше да включват както градоустройствено решение за целия терен от 190 декара, така и проект за първата сграда – експозиционен център, чието строителство Община В. Търново е включила в инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж” 2014-2020. 75 000 евро е наградният фонд в професионалното състезание.

Журито е с председател проф. Георгий Станишев. Негови членове са арх. Андреа Д’Антраси (Италия), Хеле Джул (Дания), проф. Доминик Роялд (Франция), проф. Андрю Йеомен (Англия), Андрей Чернихов (Русия), главният архитект на Велико Търново Николай Малаков и архитектите от Старата столица Лора Бъчварова и Юрий Любомирски.

Журито вече разгледа на място терена на Старото военно училище и се запозна с особеностите на мащабната градска територия. От 18,00 ч. днес в Голяма зала на Община Велико Търново е публичната лекция на арх. Андреа Д’Антраси на тема “MAD Works, MAD Architects”. Входът е свободен, осигурен е превод на български език.

Класираните проекти ще бъдат обявени в събота (28 юли) в 19,30 ч., когато започва пресконференцията на журито. Брифингът ще бъде във фоайето на Етаж 3 в сградата на общината.