Култура

„Житената питка” на сцената на феста „Лято, кукли и приятели” в старата столица

Утре от 11.00 часа на открита сцена  „Арт лято” до паметника „Асеневци” във Велико Търново, Театър ВЕСЕЛ очаква любителите на кукления театър на поредния спектакъл от програмата на Международния театрален фестивал „Лято, кукли и приятели”. Входът е свободен.

Кукленият театър от Търговище ще изненада зрителите с любима приказка – „Житената питка” от Ангел Каралийчев.  Сце­ни­ч­на­та ада­п­тация е на Мая и Митко Ди­ми­т­рови от Куклен театър „ММ“. Сце­но­г­ра­фи­я­та е на На­та­лия Го­че­ва, а му­зи­ка­та –  на Пе­т­ко Ман­чев. Уча­с­тват та­лан­т­ли­ви­те Деница Славева и Сте­ла Стой­но­ва. Постановката е дело на режисьора Митко Димитров.

В основата на спектакъла е идеята за хляба, на ко­й­то хо­ра­та не обръщат толко­ва вни­мание днес. Един по-различен и забавен поглед към приказката за палавата питка.  Със своите приключения тя се опитва да намери своето „място под слънцето”. А с песенните си умения успява да приспи една Мечка, да разнежи Вълк и да въодушеви Лисица. Чо­век не тря­б­ва да бъ­де пре­ка­ле­но самонадеян и гор­де­лив – ви­на­ги може да си на­мериш „май­с­тора”, кой­то да те из­лъ­же и заблуди. Прека­ле­на­та гор­дост и су­е­та­та ни­ко­га не во­дят до до­бър край…

Международният театрален фестивал „Лято, кукли и приятели”, организиран от Куклен театър ВЕСЕЛ, се реализира с финансовата подкрепа на Община Велико Търново и Министерството на културата.