Общински съвет

Жители на с. Ресен с искане до ВТОбС за по-често сметоизвозване

Жители на великотърновското село Ресен настояват в подписка до една от комисиите на Великотърновския общински съвет, да им гласува сметосъбирането в населеното място, да става по-често – по възможност два пъти в седмицата, но не по-малко от веднъж седмично. Смятат, че е добре, да се направи организация и да се регламентират и налагат глоби, в случаи на доказано виновно отношение от страна на гражданите по отношение на изхвърлянето на битови отпадъци. А постъпленията от тези глоби да влизат по бюджета на Кметство Ресен и годишен отчет за размера им да се дължи от кмета на населеното място.

Причината за спешното искание е, че сметоизвозването в с. Ресен се извършва веднъж на две седмици.

„Налице е системно претрупване в и около контейнерите за битови отпадъци, което е предпоставка за развитието и разпространението на заразни болести. Смрадта и мухите са нетърпими, особено през лятото. Отделно бездомните животни разнасят навсякъде боклуците. И всичко това на фона на епидемична обстановка, заради която се налагат всякакви мерки за ограничения, но парадоксално се неглижира ритмичното и съвестно извозване на отпадъците“, пишат в жалбата си жителите на с. Ресен.

Освен за сметоизвозването, те напомнят и за друг техен дългогодишен проблем – безводието. Със заповед на управителя на ВиК „Йовковци“ от 27 юли в населеното място е наложен режим на водоподаването с прекъсване в интервал 20.00 – 6.00 ч.

Официално регистрираните живущи на територията на село Ресен са 2003 души /към 15 юни 2020 г./. Но според подписалите се жители, населението е доста по-многобройно предвид това, че немалко къщи са закупени като „ваканционни“ и се обитават предимно през почивните дни и отпуските. През лятото много жители с имоти се завръщат от чужбина, където живеят през по-голямата част от годината. Това генерира значително по-големи обеми от отпадъци.

Последната дума по казуса има Общинският съвет, който ще заседава на 26 август, четвъртък.