Здравеопазване

Жителите на 6 селища в областта пият вода с превишение на нитрати

В шест селища във Великотърновска област водата за питейно-битови нужди е с превишения на нитрати. Това сочат изследванията на проби, извършени от специалистите от РЗИ – Велико Търново през октомври. На Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговарят пробите от селата Горски долен Тръмбеш, Недан,  Сломер, Козловец и Ореш, както и от град Сухиндол. Повишение на калция има в питейната вода в град Бяла черква.

Не отговаря на санитарно-технически норми и водата от „Селската чешма” в горнооряховското село Поликраище, където има превишение по показатели коли титър (10 ml, Eшерихия коли) и нитрати (87,7 mg/l).

38 са регистрираните през октомври случаи на чревни инфекциозни заболявания. 35 от тях са на заболели от ентероколити, но според РЗИ, заболеваемостта не е свързана с качеството на питейната вода в региона.