Култура Образование

Живот за старите ленти!

В отдел “Държавен архив” – Велико Търново, се съхраняват хиляди кадри негативи от Ф. 1194 Районно фотографско предприятие – Велико Търново, които обхващат периода 1956-1999 г. Поради широкия обхват на дейността на предприятието има заснети моменти от различни сфери на живота в Общината, които до момента не можеха да бъдат използвани, въпреки проявения читателски интерес към тях. Ценната и уникална информация, съхранена върху тях, е застрашена от изгубване. С годините се увеличава рискът за възпроизвеждане на заснетото. Без тяхната визуализация те са практически недостъпни за обществеността.
Чрез проекта “Ретроспекция на културните събития във Велико Търново” (1969-1989 г.) на Държавна агенция “Архиви” – София, който стартира през април 2021 г., се слага началото на тяхната дигитализацията. Проектът се изпълнява от Държавен архив – Велико Търново. Основната цел е да се популяризират различни събития и факти от културния живот на града и общината за 20-годишен период чрез дигитализиране на стари негативи, съхранявани в Държавен архив – Велико Търново. Проектът е насочен към няколко целеви групи: ученици и студенти, историци, архивисти, музейни работници, краеведи-изследователи на културното и историческо минало, потребители на архивна информация от страната и чужбина, както и цялата местна общност, която пряко или косвено е заинтересувана от развитието на културния живот в община Велико Търново.
През месеците май и юни 2021 г. е извършен подбор на 2010 кадъра негатив по предварително зададени критерии за време, място, теми и значимост на личностите и събитията, запечатани върху тях. През юни са сканирани 1728 броя кадъра негатив от външна фирма. От тях е извършен вторичен подбор на 1058 кадъра, на които експерт от Държавен архив – Велико Търново, извърши допълнителната обработка. Определени са основните теми за дигитализация и е изготвен списък с архивните единици. Подбрани са 90 кадъра от всички теми, необходими за подготовката на две изложби (на винил и дигитална).
В част от дейностите като изпълнители са привлечени ученици от ПХГ“Св. св. Кирил и Методий”, които са партньори по проекта. Инициативите с тяхно участие са насочени в няколко посоки. На 15 и 25 юни 2021 г. са организирани и проведени две онлайн беседи с доброволци ученици от ПГХ “Св. св. Кирил и Методий” като част от Дейност 3 по проекта. Младите хора са запознати с целите по популяризиране на исторически събития и факти от културния живот на града и общината. Интересът на бъдещите журналисти от IX клас се провокира от сканираните вече снимки, в които са запечатани моменти от Международната детска асамблея “Знаме на мира”, фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, организиран по идея на Людмила Живкова, председател на Комитета за култура (3 юли 1975 – 21 юли 1981 г.). През 1987 г. ООН удостоява асамблеята “Знаме на мира” със званието “Вестител на мира”. Проведеното грандиозно културно събитие в близкото минало направи голямо впечатление на учениците с мащабите, международното участие и ентусиазма. На 23 и 24 юни 2021 г. са проведени два открити урока с учащи от VIII и XI класове от ПГХ “Св. св. Кирил и Методий”. Откритите уроци обогатяват познанията на учениците със 70-годишната история на архивното дело в България чрез подготвената мултимедийната изложба “Архивното дело в десетилетията” и дигиталната изложба по повод 80-годишнината на Тодор Овчаров, доцент по археология от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
В процес на подготовка е дизайнът за изложбата на винил “Културен калейдоскоп от старите негативи”. Нейното отпечатване и представяне пред местната общност е планувано в края на месец август. Изложбата ще бъде експонирана пред факултет “Изобразително изкуство” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и открита в първите дни на месец септември 2021 г.

Боряна МАРИНОВА,
ръководител-проект
Камелия МИХАЙЛОВА, сътрудник-популяризация