Поминък

Животните драстично намаляват, НОКА ще готви стратегия за бранша

Липсата на работна ръка, структури, добра селекция, пазари, особено загубените пазари, както и интеграцията на хоризонтално и вертикално ниво са най-основните проблеми в овцевъдния и козевъдния сектор. Това обяви за Общинското радио проф. Иван Станков, изпълнителен директор на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). Вчера, 2 юли, браншовата организация и евродепутатът Момчил Неков организираха форум на тема „Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027“. На него присъстваха представители на Министерството на земеделието, храните и горите, председателите на развъдни асоциации, учени.

„Освен поставените проблеми, сме започнали да създаваме групи от производители, с оглед събиране на повече информация за участие в мерки и проекти. Аз обясних, че в ЕС от началото на 80-те години на миналия век овцете са намалели с около 25 млн., от които само в България цифрата е  9 млн., т.е от 11 млн. глави добитък, са останали 1,550 млн. овце. Ниска е и продуктивността и ефективността у нас,  които са тревожни данни.

Предложихме на срещата мерки, как да се реши проблем по проблем и смятаме да ги развием като една стратегия. Чакаме предложения да дойдат от представителите на НПО-та, от държавните органи, от изпълнителните  кадри. Моята идея е да гледаме по-напред в бъдеще и след 10-15 години да възстановим културата в производството в сектора, да въведе и нови технологии. Защото високо продуктивното овцевъдство трябва де се отглежда оборно, с механизация и автоматизация на процесите. Пашата да е безпастирна. В оградени пасища да се гледат животните, както е в Европа и развитите страни по света”, обобщи проф. Станков.

Според него една от първите задачи е продължаване на усилията за популяризиране на автентичните продукти от овце и кози. Те са едни от най-здравословните храни, сочат съвременните проучвания.

Кремена Крумова – Попова