Денят

Жените у нас живеят със 7 години по-дълго от мъжете

Разликата между средната продължителност на живота на жените и мъжете у нас е точно 7 години в полза на нежния пол, като дамите у нас регистрират средна възраст на преживяемост от 78,4 години, докато за силния пол статистиката отчита 71,4 години. Това показват данни от анализ на Евростат за средната продължителност на живота в ЕС за периода 2017-2018 г.

Общо за населението на страната ни за посочения период средната продължителност на живота е била 74,8 години, което ни нарежда сред страните с най-ниска средна продължителност на живот в Евросъюза  заедно с Латвия /75 г./. Средният показател за продължителност на живота в Общността е бил 81 години.

Различните нива на смъртност при мъжете и жените у нас определят и средната смъртност на населението в страната, като за 10-годишен период /2008-2018 г./ има регистрирано значително увеличение на преживяемостта при мъжете у нас – 1,9 години, както и при жените – 1,8 години.

Регистрирана е също и значително по-висока средна продължителност на живота сред населението у нас в градовете спрямо селата – хората в градовете живеят с около 2,9 г. по-дълго отколкото в селата.

Средната продължителност на живота у нас варира значително и според някои региони – от 73 г. в област Монтана /по-ниска от средната за страната/ – до 77 г. в София-град и област Кърджали.

Освен това очакваната средна продължителност на живота на българите, навършили 65-годишна възраст през миналата година, е отчетена в размер на плюс 16 години, като за 10-годишен период този показател се е повишил с 1,2 години.

За сравнение – средната продължителност на живота на 65-годишните мъже във Франция за периода 2017-2018 г. се измерва с показател от около плюс 20 години, а за дамите там – около плюс 24 години.

Във всички страни-членки на ЕС е отчетена по-висока продължителност на живота при жените, отколкото при мъжете, сочи европейската статистика.

Постепенното нарастване на продължителността на живота в ЕС е един от факторите, които допринасят за застаряването на населението, наред с относително ниските равнища на раждаемост, които продължават да съществуват от десетилетия. Така например почти всеки пети жител на Евросъюза или около 20 на сто от населението му е на възраст над 65 и повече години, което е доста негативен показател, отчита още Евростат.