Община Социални дейности

Жените отделят три пъти повече време от мъжете за грижи в домакинството, а трудът е неплатен

България е на първо място в Европа по брой жени, които избират да завършат образованието си в областта на информационните технологии и на първо място по работещи дами в тези сектори. При средноевропейско ниво  от 16%, ние и по двата индекса сме с 27%. Изоставаме обаче при неплатения труд в домакинство, защото според статистиката, жените отделят три пъти повече време от мъжете за грижи в домакинството – като отглеждане на деца, грижи за зависими възрастни. Тези данни изнесе днес във Велико Търново  Ирина Иванова, началник отдел „Равни възможности и дискриминация” в Министерството на труда и социалната политика по време на обучение на служители по равнопоставеност на половете от 28-те Областни администрации в страната.

„Това, което може да помогне за справяне с горепосочения проблем с жените са мерките за съвместяване на семейния и професионалния живот като намиране на детегледачки, разкриване на повече детски градини. Относно разликата в заплащането между жените и мъжете – България  е под средноевропейското ниво, при нас почти 15%, в Европа – 16%. Оказва се, че различното заплащане е различно, не заради половете за една и съща длъжност. Причините са, че жените се реализират стериотипно в по-ниско платени сектори като социални работници, учители, медицински сестри. Трябва да се помисли за мерки, жените да се реализират и в по-високо платени професии. Според най-новите данни на Европейския институт по равнопоставеност на половете пък, ситуиран във Вилнюс, ние сме се придвижили с 10 места напред. В повечето области сме по-добре от средноевропейското ниво – като работа, пари, обучение, труд и др.”, заяви още Иванова.

Двудневното обучение във Велико Търново е нужно според последните изменения на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете от април 2016 година. На областните служители ще е вменено като допълнително задължение да правят анализ на ситуацията на областно и общинско ниво, идентифициране на областите на неравнопоставеност и предлагане на временни позитивни мерки.

Форумът бе открит от зам.-кмета на Велико Търново Ганчо Карабаджаков. Той приветства участниците и организаторите и ги поздрави от името на кмета Даниел Панов, и им благодари, че са избрали старата столица за реализирането на инициатива, свързана с обществено значими въпроси.

Кремена Крумова – Попова