Съд

Жена, намушкала с нож мъж и застрашила живота му, оспорва обезщетение от 10 000 лв.

Окръжен съд – Велико Търново ще заседава в четвъртък по въззивно дело, образувано по жалба на подсъдима.

С присъда от 12.02.2021г. Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимата Марияна П. Т. за виновна в това, че на 13.03.2020г. в гр. В. Търново, ул. „П. Тодоров “ № 14, чрез нанасяне на удар с ръка с остър режещ предмет причинила на С. В. Д. от гр. Ловеч прободно-прорезна рана, проникваща в гръдната кухина, в областта на дясна гръдна половина довела до разстройство на здравето, временно опасно за живота до преодоляване на опасността чрез високо специализирана медицинска помощ, със срок на лечение и възстановяване около 50 дни, съставляващо средна телесна повреда. Поради това и на основание чл. 129, ал.2, във вр, ал.1 от НК, чл. 373, ал.2 от НПК, вр. чл. 58”а”, ал.4, вр. чл. 55,ал.1, т.2 „б” от НК и първоинстанционният съд ù наложил наказание пробация за срок от шест месеца. Съдът е осъдил Марияна П. Т., да заплати на С. В. Д. сумата в размер на 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от престъпното деяние, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието 13.03. 2020 година, до окончателното изплащане на сумата, както и направените от него разноски за адвокатска защита в размер на 650лв.

Делото е образувано въз основа на въззивна жалба от подсъдимата, касаеща частта относно определения размер на присъденото обезщетение за претърпени от пострадалия неимуществени вреди.