Денят Здравеопазване

Ето условията, при които ще спортуваме, ще посещаваме заведения и басейни

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и други) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на противоепидемични мерки.
Масите трябва да бъдат разположени по начин, по който да се осигури разстояние на поне 2,5 метра между тях, както и да не се допускат повече от четири лица на една маса (или на едно семейство). Обслужващият персонал  задължително трябва да носи защитна маска за лице.
След всеки посетител е необходимо интензивно почистване и дезинфекциране на повърхностите на масите и столовете. Освен това трябва да бъде осигурени и диспенсери с дезинфектанти, които да бъдат ползвани от клиентите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г.,  да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Друга точка от заповедта урежда провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
В това число влизат: учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и други, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.
Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на стриктни противоепидемични мерки. Част от тях са контрол на входа – на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура.
Трябва да се осигурят условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат.
Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения трябва да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час, а трябва да се поставят и диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите. Персоналът трябва да ползва защитни маски за лице и ръкавици.

Освен това трябва да се дезинфекцира след всеки посетител  използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и други).
Ще бъде необходимо и създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения, като например тоалетни и съблекални.
Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство – минимум  8 метра. Един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;
На този етап няма да бъдат допускани работата на водни атракциони, включително и такива за деца.