Икономика

ЕРП Север продължава да актуализира данните за предоставена мощност за бизнес обекти

Небитовите клиенти на Електроразпределение Север заплащат от юли тази година цена за достъп до електроразпределителната мрежа в зависимост от предоставената им мощност, а не според количеството пренесена електроенергия. Новият начин на образуване на цената за достъп, който е утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране, е приложим за клиентите и на трите големи разпределителни дружества в страната и е в съответствие с най-добрите европейски практики.

Клиентите могат по-ефективно да използват мрежовите ресурси и да оптимизират разходите си чрез заявяване на необходимия им капацитет според конкретните бизнес нужди. От своя страна, Електроразпределение Север има възможност по-точно да прогнозира необходимостта от инвестиции в районите със заявена повишена необходимост от мощности.

Увеличаването на съществуващата мощност се извършва съгласно разпоредбите в Наредба №6, а намаляването е безплатно чрез попълване и подаване на заявление до дружеството от собственика на съответния обект. В случаите, в които за даден период клиентът не е консумирал електроенергия в обекта си, той получава фактура с калкулирана единствено цена за достъп до мрежата. Тази цена за достъп, присъстваща като компонент във фактурата на клиента, гарантира, че заявеният капацитет на мрежата се пази за него. Ако клиент намали чрез заявление мощността за свой обект, Електроразпределение Север ще има възможността да предостави освободената мощност в тази част на мрежата на друг клиент, който е поискал увеличен капацитет. Преустановяването на начисляване на разходи за електроенергия при неработеща бизнес единица е възможно единствено след закриване на измервателната точка на съответния обект на клиента.