Денят

ЕРП Север обнови въздушната електроразпределителна мрежа в Балван

Електроразпределителната компания в Североизточна България извърши рехабилитация на мрежата ниско напрежение във великотърновското село Балван. Обновяването на съоръженията е на стойност 80 000 лева и включи подмяна на стълбове, проводници и електроразпределителни елементи. В новата мрежа са вложени над 7000 метра нови усукани изолирани проводници, които са най-подходящи за въздушни електропроводни линии по отношение на устойчивост на неблагоприятни метеорологични условия.

Рехабилитацията и профилактиката на съоръженията на територията, обслужвана от ЕРП Север, се провежда съобразно планирани дейности на дружеството с цел подобряване качеството на електрозахранване на клиентите. Инвестициите в мрежата минимизират смущенията в електроснабдяването и спестяват на клиентите времето без електричество за локализирането на аварии и извършването на неотложни ремонтни дейности. Паралелно с изпълнението на своите ангажименти за тази година електроразпределителното дружество вече планира част от обектите, които ще заложи за осъществяване в своята инвестиционна програма за 2020 г.