Икономика

Енерго-Про пак променя датите за плащане на ток, сега получаваме междинните фактури

От 1 август електроснабдителното дружество в Североизточна България, ЕНЕРГО-ПРО Продажби, променя крайните дати за плащане на консумирана електроенергия от битови клиенти. Промяната е в резултат на новия график за отчитане на електроразпределителното дружество, който влезе в сила от 1 юли.

Преди въвеждането на новия график за отчет, на голяма част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби е извършен междинен отчет през юни, на база на който са издадени междинни фактури за потребена електроенергия.  Целта е да не се допусне издаване на фактури за потребление за период по-голям от 31 дни. Междинните фактури няма да доведат до увеличаване на дължимата от клиентите сума за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия. Крайният им срок за плащане в зависимост от групата на фактуриране е 23 юли или 20 август. В случай, че клиент има затруднение да погаси задължението си в този срок, може да се възползва от възможността за разсрочено плащане.  За целта е необходимо да подаде искане в клиентски център на ЕНЕРГО-ПРО в което да отбележи, че причината за затруднението е промяната в крайната дата на плащане. Същото ще бъде разгледано с приоритет.

Следващото отчитане на консумирана електроенергия ще е по новия график, като считано от август крайните дати за плащане ще бъдат 5-о, 15-о, 20-о или 24-то число на месеца, в зависимост от това в коя отчетна група попада съответният клиент. Индивидуална справка за новата си крайна дата за плащане от август, както и за крайната дата за плащане по издадена междинна фактура, клиентите могат да направят на https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergija. Компанията напомня на своите клиенти, че освен с посещение на гише или по банков път, имат възможност да заплатят своята месечна сметка и през онлайн портала на ЕНЕРГО-ПРО на адрес:  https://vp.energo-pro.bg/ независимо в коя част на страната се намират.