Денят

Енерго-Про изпраща електронно известие на 60% от клиентите с просрочени задължения

С 9 % се е увеличил през изминалата 2018 г. делът на клиентите, уведомени от Енерго-Про за просрочени задължения с SMS или имейл съобщение. Клиентите предпочитат този начин на уведомяване като по-ефективен за комуникация,  вместо изпращането на писмо на адрес за кореспонденция. Така те бързо и удобно биват информирани за закъсняло плащане и могат своевременно да реагират, в случай че са се забавили или са пропуснали да платят сметките си в срок.

 

Услугата „Уведомяване за просрочени задължения“ чрез SMS или имейл е напълно безплатна и цели да предотврати прекъсване на електрозахранването и последващо заплащане на такса за повторно включване.

 

Всеки, който желае да получава известия чрез SMS или имейл, може да актуализира клиентските си данни за връзка с Енерго-Про на интернет адрес https://update.energo-pro.bg/, достъпен и чрез банер на началната интернет страница на компанията.

 

Също от началната страница клиентите имат възможността да направят онлайн справка за консумираната от тях електроенергия за три години назад. Проверката е възможна посредством специално създадения за целта портал за битови клиенти на компанията https://portal.energo-pro-sales.bg/. Необходимо е да се въведе единствено индивидуалния клиентски номер, както и номер на фактура от последните 12 месеца. Графика с данни дава справка по месеци за плащани суми или консумирана електроенергия за избран едногодишен период в рамките на последните три години.

 

За повече информация относно актуализацията на данни клиентите могат са се обръщат на денонощната телефонна линия на Енерго-Про 0700 800 61 или на имейл адрес service@energo-pro.bg.