Икономика

Електроразпределение „Север“ инвестира в обезопасяване на мрежата

Продължават дейностите по обезопасяване на въздушните електропроводни линии  на територията на обслужвани от ЕРП „Север“ области в Североизточна България. През последния месец птицезащитни устройства бяха монтирани и по въздушните електропроводни линии във великотърновското село Присово, а в Дебелец електромонтьори възстановиха паднало от силния вятър гнездо. Във всички възможни случаи се работи от обучени екипи при специални условия без изключване на напрежението, за да не се нарушава електрозахранването на клиентите.

Предприетите мерки целят осигуряване на безопасни условия за птиците при струпването им по въздушните проводници преди отлитането им на юг в края на лятото. Същинската дейност по проекти на ЕРП „Север“ за защита на птиците от попадане под напрежение в обсега на електроразпределителните съоръжения предстои след есенната миграция.