Икономика

Електронна трудова борса ще улеснява българи и румънци за работа в двете страни

     200 професии и длъжности с потенциал за трудова мобилност са идентифицирани в трансграничния регион България – Румъния в резултат от проучване и експертен анализ на пазара на труда и икономическото развитие. Определени са 1 106 предприятия с потенциал за трудова мобилност. Те са включени в онлайн каталог, съдържащ конкретни данни    и фирмени профили. Целта е да се улесни привличането на работна ръка от двете страни на Дунав, споделиха днес пред журналисти от екипа на проекта „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България – Румъния”.  Идентифицирани са и пет икономически сектора с потенциал за трудова мобилност. Те са селско, горско и рибно стопанство, преработваща промишленост, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство и строителство. За тези сектори експертите по проекта са разработили и компетентностни профили за 40 длъжности.

Езиковата бариера, липсата на информация и проблеми с адаптацията пречат на българи и румънци да работят за чуждестранен работодател, сочат данни от специално изследване. Румънците предпочитат да работят дистанционно и / или да са ангажирани в сезонна заетост, а българите показват по-високо желание за уседналост и постоянна заетост. И българите и румънците се въздържат да работят при чуждестранен работодател, основно заради езиковата бариера, липсата на информация и проблеми с адаптацията.  Преобладаващият процент – 75, от безработните българи предпочитат да се реализират в сферата на търговията, а повечето от румънците виждат перспективи пред себе си в областта на предприемачеството, показва още проучването.

В рамките на проекта „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния” е изработена онлайн електронна платформа с икономическа карта на региона, профили на предприятията, личностни профили на потребителите и тестове за оценка. 560 респонденти от България и Румъния вече са тествали включените в платформата инструменти. А на 300 безработни от двете страни са оценени дефицитите на уменията и са им изработени личностни профили.

До края на проекта – месец март 2019 година, ще бъдат направени електронни обучения , които ще се качат в платформата на база установените дефицити. Те ще са достъпни за всички потребители. Ще се стартира и електронната борса с описания на предприятията. Ще бъдат направени и обучения на специалисти „Човешки ресурси” от двете страни в Констанца през ноември или декември.

Проектът се реализира от Стопанска камара – Велико Търново в партньорство с Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието в Констанца – Румъния по програмата INTERREG Румъния –България.