Здравеопазване

Електронна платформа дава информация за работещите у нас аптеки и дрогерии

Актуална информация за работещите аптеки и дрогерии у нас може да се намери на платформа с адрес mApteka.bg. Тя предоставя автоматизирана обобщена информация от регистрите на Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национална здравноосигурителна каса за обектите, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти. Информацията за населението е предоставена от Национален статистически институт, а данните за магистър-фармацевти са от Националния регистър на Българския фармацевтичен съюз. Данните се актуализират периодично. Това е своеобразна карта на аптеките и дрогериите у нас. От нея може да се научи коя аптека работи или не със Здравната каса, както и кои са болничните аптеки в съответното населено място.

Общо представените обекти на платформата mapteka.bg – са 5009. От тях аптеките са 4 197, а дрогериите 812. Посочените на магистър-фармацевти у нас са 6 187. В област Велико Търново аптеките са 95, а магистър-фармацевтите 154-ма.