Здравеопазване

Експерти проучват уменията ни да оказваме първа помощ

Фондация „Първите три минути“ и столичното Училище по първа помощ, поде инициатива за отчитане на отношението на хората и тяхната подготовка по първа помощ. Това съобщи специално за Общинското радио Андриан Георгиев, инструктор по първа помощ в Училище по първа помощ на FirstAidbg.com. „За целта разработихме и самофинансирахме проучване, което да събере тези данни. Проучването не е с комерсиална цел и цели да събере задоволителна статистика по темата”, уточни той.

За да съберат максимално повече хора и реални данни, инициаторите искат да обхванат по-голям кръг от граждани, които само за няколко минути да дадат своите отговори в изговения въпросник.

Нуждата от уменията за оказване на първа помощ е все по-належаща в съвременния свят. Инциденти (включително трудови, битови и т.н.) се случват често и вероятността да станем очевидци на такъв се повишава значително. Дори и най-бързите линейки в Европа пристигат на мястото на инцидента за не по-малко от 5 до 8 минути. При животозастрашаващи инциденти (човек в безсъзнание, човек с внезапно спряло сърце, силно кръвотечение), първите 3 минути са решаващи за пострадалия. „Поради тази причина вярваме, че е от съществена важност очевидците на инцидента или непосредствено пристигналите на мястото, да могат да окажат адекватна първа помощ. Тъй като в България няма съвременна статистика за това, какво е отношението на обществото към темата за оказване на първа помощ, както и каква е степента и мащаба на обучените по първа помощ хора, Фондация „Първите три минути“, Училище по първа помощ и FirstAidbg.com, чрез съвместни усилия, изготвиха това проучване, за да научим повече по темата. Това ще ни даде и по-голяма яснота по отношение на това в каква посока да насочим усилията си.”, допълни Георгиев.

Снимка: FirstAidbg.com