Денят

Експерти от РИОСВ – Велико Търново пуснаха в естествена среда пет сухоземни костенурки

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ – Велико Търново извършиха незабавна проверка по сигнал за отглеждане на 4 шипоопашати костенурки в двор на частен имот в гр. Лясковец. При проверката са установени общо 5 сухоземни костенурки от вида шипоопашати костенурки. Те са иззети с полицейски протокол за доброволно предаване. Животните са били във видимо добро състояние и веднага е организирано връщане в подходящо за тях местообитание.

На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки – шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Сухоземните костенурки са обявени за защитени и са включени в Приложение № 3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България.