Денят

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще почистват района около инспекцията

На 24 март РИОСВ – Велико Търново организира почистване на отпадъци около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС. Почистването ще започне в 13,30 ч. Инициативата е посветена на Световния ден на водата и е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

Експертите използват случая отново да призоват гражданите, които ежедневно минават по пътя от кв. „Кольо Фичето“ към спирка „Качица“ и кв. „Бузлуджа“ и обратно, да не изхвърлят безразборно отпадъците си. Контейнери и кошчета има на близката бензиностанция и на спирката, a пред сградата на инспекцията са разположени цветни контейнери за разделно събиране на хартия, стъкло и пластмаса. Опитът от миналите години сочи, че само ден-два след почистването, пътеката отново се превръща в сметище.

„Опазването на околната среда зависи от всеки човек“ – това послание бе акцент във всички инициативи с ученици през тази седмица, посветена на водата.