Денят

Експерти на РИОСВ – Велико Търново спасиха птица от защитен вид

Експерти на РИОСВ – Велико Търново спасиха птица от защитен вид, след като жител на Златарица подал сигнал, че пернатото е открито в безпомощно състояние. При своевременната проверка на място от служители на инспекцията се установило, че птицата е от вида Горска улулица (Strix aluco), без видими травми, но при приближаване не прави опит за полет. Изпратена е за лечение и последващи грижи в Спасителен център за диви животни – Стара Загора.

Горската улулица е птица от семейство Совови, средно голяма по размер. През зимата посещава изкуствени насаждения, паркове, градини и населени места. Тя е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.