Образование

Екип от СУ „Владимир Комаров“ започва работа по проект „Бъдещето е в нас“

Екип от СУ „Владимир Комаров“ започва работа по нов двугодишен образователен проект на тема „Бъдещето е в нас“.  Частно начално училище в гр. Гроджиск Великополски  / Полша/, Общообразователно училище „Фалконе Борселино“, Бардолино и Лацизе /Италия/, Начално училище „23-ти април“, гр. Измит /Турция/, Начално училище в Анавра, /Гърция/ и  Гимназия „Вермес“ в Тракай Лентварис /Литва/ са чуждестранните партньори на търновското учебно заведение.

„Във всички партньорски страни се забелязва увеличаване на броя на учениците с образователни затруднения, проявяващи се по различни учебни предмети. Установи се, че причините за това явление са сходни във всички европейски училища: безработица сред родителите, нисък социален статус, непълни семейства, родители, работещи в чужбина или работещи по много часове на ден, и много деца на емигранти, за които адаптацията е трудна. След обсъждането на общите проблеми, ние решихме да се опитаме да намерим начин за разрешаването на тези проблеми, да улесним адаптацията на децата и техните семейства, да дадем равни възможности на всички и така да допринесем за предотвратяване на отпадането от училище“, обясни причините за създаването на проекта координаторът  Гинка Маринова. По нейни думи участниците ще насърчават приобщаващото и междукултурното образование чрез обмен на добри практики. „Предстои ни да създадем система за подкрепа, която ще бъде достъпна за всички, ще може да се използва от  децата в училище и вкъщи,  независимо от техния социален статус или местоживеене. Дейностите по проекта ще насърчават учителите, учениците и родителите да използват дигиталните ресурси на училищната платформа „Училище у дома“, която ще разработим“, поясни Маринова.

През периода всяко училище ще създаде и ще публикува свои образователни ресурси по различни учебни предмети. Международните срещи ще бъдат посветени на обучения за учители, насърчаващи използването на платформата, ще бъдат създадени обучителни видеофилми, ще се популяризират съвременни методи на преподаване. „Развивайки и допълвайки платформата през следващите години, ние ще можем да разполагаме с пълен комплект образователни видеоресурси за всеки учебен предмет и за всеки клас на нашите училища“. отбеляза координаторът.

Проектът „Бъдещето е в нас“ е защитен през Полската национална агенция и е с бюджет от 17 800 евро.