Социални дейности

Еднократната помощ за ученици в първи и осми клас може да се заяви електронно

Семейства със записани деца в първи и осми  клас в държавно или общинско училище могат да подават електронно заявление за отпускане на еднократна помощ, за покриване на част от разходите в началото на учебната година, независимо от дохода на семейството. Това съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Електронната услуга 778 за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, към Агенцията за социално подпомагане. Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в съответното училище, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление.

Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт, на Национална агенция за приходите или стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис, отбелязват още от МОН.

Заявлението може да се подава и в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството.