Здравеопазване

Единствената COVID – зона в Търново ще получи медицинска апаратура

Единствената COVID – зона в Търново – МЦ „Диагноза и здраве“ ЕООД, ще получи медицинска апаратура по проект на Министерството на здравеопазването. Проектът е на стойност близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19. Средствата са по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Mедицинската апаратура включва преносими рентгенови апарати, лабораторно оборудване, траспортен респиратор за спешна помощ, кислородни бутилки, холтери за кръвно налягане и др.

Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с  получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19.