Прокуратура

Единодушно избраха Светослав Калчев за зам.-шеф на Апелативната прокуратура

Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет, единодушно избра Светослав Калчев на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор“ на Апелативна  прокуратура – Велико Търново. Предложението за назначаване е направено от Таня Недкова административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Прокурор Калчев има над 22 години юридически стаж, като последователно е бил прокурор в Районна и в Окръжна прокуратура – Велико Търново. В периода 2010-2014 г. е заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, след което е назначен на длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Има ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“.