Съд

Единадесетокласник ще плаща 1 000 лв. глоба за притежание на наркотици

Административно наказание от 1 000 лв. глоба наложи Районен съд – Велико Търново на М.Н.Г., ученик в 11. клас в училище в старата столица, за притежание на наркотици.

На 20.07.2018 г. в град Велико Търново, при проверка полицията открила в ученика и в стаята, която обитавал, 0,102 грама амфетамин на стойност 3,06 лева, 0,141 грама амфетамин на стойност 4,23 лева, 1,156 грама амфетамин на стойност 34,68 лева и 0,676 грама коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7,6 % на стойност 4,06 лева.

Магистратите са решили случая като маловажен и затова са наложили на ученика глоба от 1 000 лв., като са го освободили от наказателна отговорност. Наркотиците са отнети в полза на държавата и ще бъдат унищожени по предвидения за това ред.

Подсъдимият ще запрати направените в наказателното производство разноски в размер на 150,64 лева /сто и петдесет лева шестдесет и четири стотинки/, както и 05,00 /пет/ лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Великотърновски окръжен съд.