Поминък

Едва 400 българи застраховат продукцията си

През настоящата година са подадени общо 371 заявления за застраховане на продукция, информират от Държавен фонд „Земеделие“. Точно 996 645 лв. е изплатената сума по 299 сключени договори по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, отчитат още от институцията. Общата стойност на новоподадените заявления е малко по-висока – 1 822 427 лв. Крайният срок за представяне на полици в областните дирекции е до 29 септември, а за сключване на договори  и изплащане на средства – до 15 декември.

9 345,78 хектара  са общо заявените площи за подпомагане по схемата. От тях градините с овощни култури са 3 402,03 хектара, а със зеленчуци – 1 671,81 хектара. Застраховани са 2 756,54 хектара, засети с етерично маслени култури. Декларирани за подпомагане са и 1 515,40 хектара тютюн.

  Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, овощари, градинари, земеделци в областта на етерично-маслените култури, тютюнджии, както и всички онези, които имат желание доброволно да застраховат продукцията си срещу бедствия. Разходите за сключване на застрахователна полица се компенсират се частично, уточняват от фонда, максималният размер на подпомагането е до 65% от стойността на премията.

Периодът на действие на схемата приключва до края на 2020 година.  С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 6 юли 2017 г. общата сума, за подпомагане на стопаните през тази година нарасна от 1,5 млн. лева на 2,5 млн. лева. С увеличението се дава възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от помощта, коментират от институцията.