Икономика Поминък

Евростат: Българите са втори по риск от бедност в ЕС

България и Румъния са страните в ЕС с най-голям дял от населението,  изложено на бедност и материални лишения.

Това сочат последните данни на Евростат, според които двете страни са сред четирите в ЕС с повече от една четвърт от населението, изложено на риск от бедност: Румъния (35,8 %), България (33,6 %), Гърция (27,5 %) и Испания (27,0 %), съобщава БГНЕС.

Един от всеки пет души в ЕС е застрашен от бедност. През 2020 г. 96,5 млн. души в ЕС са били изложени на риск от бедност, което представлява 21,9% от населението.

В доклада са представени няколко констатации за условията на живот в Европа.

През 2020 г. в ЕС е имало 75,3 млн. души, изложени на риск от бедност, 27,6 млн. души са били в тежко материално и социално положение, а 27,1 млн. души са живели в домакинства с ниска интензивност на труда.

Сред 96,5 млн. жители в ЕС, които са били изправени пред риск от бедност, около 5,9 млн. души (1,3% от общото население) са живели в домакинства, изпитващи едновременно и трите условия за бедност (риск от бедност, тежко материално и социално лишение и живеещи в домакинство с много ниска интензивност на труда).

Най-нисък дял на хората, изложени на риск от бедност е регистриран в Чехия (11,5 %), Словакия (13,8 %), Словения (14,3 %), Нидерландия (15,8 %) и Финландия (15,9 %).

Данните показват не колко е висок стандартът на живот в дадена страна, а колко голямо е икономическото неравенство.

На микроикономическо ниво неравенството намалява производствения потенциал на работната сила. На макроикономическо ниво то е спирачка за растежа на икономиката и води до нестабилност.