Политика

Ева Майдел: Можем да следим има ли двоен стандарт при храните, с адекватни инструменти за проверка

                             

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел  представи в Европейския парламент законодателния си доклад за създаване на европейски инструмент за събиране на информация от бизнес предприятия. Предложеният регламент предвижда инструментът да бъде използван, за да се идентифицират и отстранят пречките за функционирането на единния пазар в Европейския съюз.

„В някои случаи точна и навременна информация от бизнеса се оказва критична за намиране на пречките при прилагането на правото на ЕС за единния пазара. Новият инструмент може да се използва в случаи като двойния стандарт при храни или стоки, геоблокирането, ценовата дискриминация при покупки от интернет или нарушаване на правилата за публичните поръчки. Можем да знаем дали потребителите или бизнеса не са дискриминирани, само когато имаме достоверна информация за това, коментира евродепутатът.“

В доклада си Ева Майдел поставя няколко важни условия, за да бъде такъв инструмент ефективен. Според нея запитвания трябва да се изпращат само, ако информацията не може да бъде намерена от други източници. Докладът споменава, че инструментът трябва да бъде използван само при ограничен брой от случаи на наказателни процедури срещу държави-членки на ЕС. Информацията, която бизнесите подават към Европейската комисия трябва да остане конфиденциална. От съображения за пропорционалност Ева Майдел предлага инструментът да няма задължителен характер за малкия и средния бизнес в Европа. „Европейски инструмент за събиране на информация може да е полезен, ако не натоварва излишно бизнеса.“, заяви след дебата Ева Майдел.