Политика

Ева Майдел: Близо 900 милиона лева са достигнали по План „Юнкер” до 10 000 компании у нас за три години

   Бъдещият План „Юнкер” – „Инвестираме в Европа”, обединява под една шапка 14 Програми, за да улесни бизнеса. Това са 38 милиарда евро, чиято цел е да мобилизират 650 милиарда евро инвестиции в Европа в периода 2021-2027 година. Това сподели пред журналисти в Брюксел евродепутатът Ева Майдел ГЕРБ – Европейска народна партия. Кандидатите за финансиране на проекти могат да ползват техническата помощ на специално изграденото за това звено. Зададени са критерии, които трябва да се спазват при оценяване на проекта. Важни са добавената му стойност, заложените работни места, мултиплицирането на инвестициите, краткосрочния, средносрочния и дългосрочния развой на идеята. В хъба се получава информация как различни програми да работят заедно. „Нека бизнесът да се свързва с нас. Чрез обратната връзка с него, ние променихме законодателството на Плана „Юнкер”. И това даде възможност за кандидатстване с проекти във втория стълб – инфраструктурни, на по-малка стойност от предварително заложените. Много е важно бъдещите инвеститори да се научат да работят с финансовите инструменти”, коментира евродепутатът Ева Майдел. Тя обяви, че детайлно възможностите за финансиране ще бъдат представени на 20 април във Варна в хотел „Черно море”. А през есента такива информационни срещи ще бъдат направени и в други големи градове.

През последните три години по Плана „Юнкер” в България са влезли близо 900 милиона лева, които ще достигнат или вече са достигнали до 10 000 компании. Той работи в две направления. Първото за малки и средни предприятия, а другото за инфраструктурни проекти. Насърчават се трансгранични проекти, иновации, проекти за изкуствен интелект, кръгова икономика, социално приобщаване и др.”, припомни евродепутатът Ева Майдел.