Здравеопазване

Д-р Христо Димитров: Отново се обещават неща, които няма да се изпълнят качествено

Разширяване обхвата на пациентите, подлежащи на диспансеризация и увеличаване на профилактичните прегледи, предвижда новата Наредба на Министерството на здравеопазването. Тя трябва да допълни действащата в момента Наредба № 8 от 2016 година.

На първо място с предлаганите промени се разширява възрастовият обхват на жените, които подлежат на профилактичен преглед от специалист по акушерство и гинекология с изследване. Предлага се тази мярка да обхване всички жени на възраст между 30 и 40 години, а не само тези, които навършват 30 години в съответната календарна година, както беше досега. Според вносителите по този начин ще се открият по-рано жени с патологични изменения на маточната шийка и ще се създаде възможност за навременното им насочване към адекватно лечение. „ Това е единственото добро предложение за промяна в Наредбата. В тая възрастова група попадат около 500 хиляди жени. Притеснително е, че разходите за прегледа и изследването ще погълне голяма част от финансовия ресурс за специализирана помощ. А това ще е в ущърб на останалите възможности за диагностика и изследвания”, коментира д-р Христо Димитров – председател на Районната колегия на Българския лекарски съюз във Велико Търново.

Провеждане на задължителен преглед от лекар-специалист при лица от групи с установен висок риск от възникване на хронични заболявания предвиждат още промени в Наредбата на здравното министерство. „Това са хора с наднормено тегло и пушачи, например. Те трябва да бъдат консултирани с кардиолог и ендокринолог, поради повишен риск от сърдечно-съдови  и ендокринни заболявания. Искам обаче да уточня, че по принцип става въпрос за здрави хора. Така, че според мен те могат да получат съвети за здравословен живот от общопрактикуващите лекари, а не да се хаби ресурс в специализираната помощ за подобни консултации”, коментира  още д-р Христо Димитров.