Здравеопазване

Д-р Съботинова ще управлява бившия спортен диспансер още три години

Да бъде сключен отново договор за управление на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина във Велико Търново с д-р Румяна Съботинова одобри на заседание здравната комисия към местния парламент. Той ще е за три години в периода от 4 октомври 2017 година до същата дата 2020-та. За срока на управление д-р Съботинова трябва да представи и нова бизнес програма.

През последните години в бившия спортен диспансер е закупена апаратура на стойност 46 хиляди лева. С нея висококвалифицираният екип извършва редица процедури, които се правят в малко центрове в страната. Това отрежда заслужено място на общинското здравно заведение в системата на специализираната извънболнична медицинска помощ в региона.

Дружеството е с капитал от 65 хиляди лева. През последните години в дейността му се очертава трайна тенденция за реализиране на положителни финансови резултати. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина във Велико Търново приключи миналата година с печалба от 1000 лева, а през първото полугодие на 2017-та е реализирал печалба от 5 хиляди лева.