Здравеопазване

Д-р Сибила Маринова: „Донорството е изключително хуманен акт”

Д-р Сибила Маринова – началник на отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново, ще получи през октомври сертификат за обучител в областта на донорството и трансплантациите. Курсът ще се финализира в Латвия. Дейностите са по няколкогодишен проект, който се реализира съвместно със специалисти от България, Испания и Латвия. Близо 20 души е групата от страната ни, които ще получат през есента престижния документ за работа в сферата на донорството и трансплантациите.

„В критична ситуация близките дават вече по-лесно съгласието си. Това е резултат от широката информационна кампания, която се провежда, включително и от нас във Велико Търново като кординатори по донорство с д-р Ваня Лъчезарова. От началото на годината донорските ситуации във областната болница са шест”, коментира д-р Сибила Маринова. Тя припомня, че има само една неуспешна сърдечна трансплантация. Всички останали пациенти, на които са трансплантирани органи от донори във великотърновската болница,  са добре.

„Критериите вече са по-широки и възрастта няма водещо значение при донорството. Важно е състоянието на органите и дали са годни за трансплантиране. Подбират се реципиенти около възрастта на донора. Мозъчната смърт като диагноза не може да бъде сгрешена. Тя е различна от коматаПациентът реално е починал, но може да спаси човешки живот. Донорството е изключително хуманен акт”, обяснява още д-р Маринова.