Здравеопазване Община

Д-р Диляна Вачкова ще участва в комисията за изработване на областната здравна карта

Д-р Диляна Вачкова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново, ще е представителят в комисията за изработва на Областната здравна карта. Това одобриха на заседание съветниците от постоянната комисия по социални и здравни дейности към Великотърновския общински съвет. Предложението на кмета Даниел Панов е във връзка с писмо на Министерството на здравеопазването за уточняване на член от местната администрация за областната комисия. В нея със заповед на министъра на здравеопазването ще влязат областният управител, по двама представители на Регионалната здравна инспекция и РЗОК във Велико Търново, по един представител от Районните колегии на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите. В комисията за изработване на областната здравна карта ще се включат и по един представител на общините в област Велико Търново, на чиято територия има лечебно заведение за болнична помощ.

Изработването на областната здравна карта се налага от подготвянето на Националната здравна карта. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.