Здравеопазване

Извънредно общо събрание в МОБАЛ

В Съвета на директорите на областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново да влязат медицинският директор д-р Даниел Илиев и юристът Лилия Вълчева решиха на извънредното си общо събрание акционерите.  Д-р Стефан Филев остава на поста изпълнителен директор. В борда продължава да бъде и д-р Валентина Генова, чиято смяна бе предвидена в първоначално обявения дневен ред. От Съвета на директорите е освободена д-р Сибила Маринова.

За предстоящото редовно общо събрание на акционерите на областната лечебница остана да бъде разгледано предложението на ръководството й за инвестиране в нов корпус на средствата от продажбата на двата болнични обекта – незавършения хирургичен блок и старото парово стопанство.