Здравеопазване Общински съвет

Дъщерно дружество за ранна диагностика на значими болести иска да създаде Комплексният онкологичен център

Медицински център, който да затвори цикъла на диагностика, лечение и проследяване на онкологични и неонкологични заболявания, иска да създаде Комплексният онкологичен център / КОЦ / във Велико Търново. Предложението ще бъде обсъдено на първото за годината заседание на Великотърновския общински съвет.

Управителят на КОЦ д-р Иван Николов обяснява искането си със законовата невъзможност Центърът да извършва в полза на здравноосигурени лица дейности в извънболничната помощ, които са особено важни за ранната диагностика на онкологични и други значими заболявания. Така, със създаването на Медицински център КОЦ І, медиците ще могат да правят диагностика, лечение, проследяване, диспансеризиране, рехабилитация, ехографски и други видове изследвания.

Дъщерното дружество ще ползва базата на Комплексния онкологичен център и така разкриването му няма да изисква голям финансов ресурс от страна на община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала на КОЦ. В Медицинския център ще работят специалисти в различни области като хирургия, урология, гинекология, вътрешни болести, като в бъдеще ще могат да се разкрият и 10 легла за наблюдение и лечение на пациенти до 48 часа. Част от специалистите ще са лекари, които и сега работят в КОЦ, но ще бъдат привлечени и нови качествени кадри, казва д-р Николов.

Основен източник на финансиране на Медицинския център ще е Националната здравно-осигурителна каса.