Култура

Държавният архив и Регионалната библиотека с обща изложба за Деня на будителите

С изложба от документи на читалищата от региона днес Държавният архив и Регионалната народна библиотека „П. Р.Славейков”  във В. Търново отбелязват Деня на народните будители. Експозицията показва важни моменти от създаването и развитието на културно-просветните средища. акцентът е върху първите читалища – „Еленка и Кирил Аврамови” – Свищов (1856), „Труд” – Бяла черква (1869), „Надежда” – Велико Търново, „Съединение” – Михалци (1870), „Трезвеност” – Сухиндол (1870) и „Читалище-паметник Искра” – Велико Търново. Изложбата съдържа учредителни протоколи на читалищата, протоколи от заседания, устави и правилници, регламентиращи читалищната дейност, информации и снимки от читалищни конференции и участия на самодейните състави.

снимка: РНБ „П. Р.Славейков“