Култура

Държавният архив в старата столица представи изложбата „Велико Търново – част от Европа” в Русе

Изложбата бе представена в НЧ „Захари Стоянов-1837”. Тя е един от продуктите на проект „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен  живот в Търново” на Държавна агенция „Архиви”. Реализира се с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г. Изложбата беше презентирана пред ученици от Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ – Русе, служители от НЧ „Захари Стоянов-1837” и Държавен архив – Русе, както и пред директорите на дирекция „Държавен военноисторически архив” – Велико Търново, и  дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново.

Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” представи чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА- Велико Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономически и културен живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА-Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Тук намират място и снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение”, които  съвместно с преподавател от Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново по издирената предварително информация за обекти, паметници и други, построени със съдействието на търновци  (дарители, архитекти и т.н.) получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново, са заснели част от обектите, присъстващи в дигиталната изложба, чрез които се прави паралел между минало и настояще.