Денят

Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа”

Днес в Художествена галерия „Хр. Цокев” – Габрово беше представена дигиталната изложба на Държавен архив –Велико Търново „Велико Търново – част от Европа”, която е един от продуктите на проект „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен  живот в Търново” на ДА „Архиви”, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.

Изложбата беше презентирана пред служители от Регионално управление на образованието – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”,  Музей „Дом на хумора и сатирата”, Национален музей на образованието – Габрово и граждани. Гост на събитието беше г-н Мария Пенева и Росен Цветков, зам. областни управители на Областна администрация – Габрово.

Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” представи чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА-В. Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономически и културен живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА-Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Тук намират място и снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение”, които  съвместно с преподавател от Профилирана хуманитарна гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново по издирената предварително информация за обекти, паметници и други,  построени със съдействието на търновци  (дарители, архитекти и т.н.) получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново, са заснели част от обектите, присъстващи в дигиталната изложба,  и дават представа как изглеждат те към настоящия момент.