Политика Социални дейности

Държавата предоставя безвъзмездно освободени държавни резерви за нуждите на 13 социални услуги във Велико Търново

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси (предпазни средства, консервирани хранителни продукти и конфитюри) за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на Община Велико Търново. С предоставянето на безвъзмездната помощ се предвижда намаляване размера на таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет на над 325 потребители.