Политика

Държавата осигурява средства за пътни ремонти на 150 км в областта

Предстои изпълнението на мащабни ремонти на републиканската пътна мрежа в област Велико Търново. Средствата са осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и ще се използват за  подобряване на експлоатационното състояние на основните пътни артерии в региона. Това обяви директорът на Областно пътно управление-Велико Търново инж. Венцислав Ангелов на работна среща с областния управител проф. д-р Любомира Попова.  На срещата бе обсъдено състоянието на пътната мрежа в района и предстоящите мероприятия за подобряването му. Двамата коментираха и възможностите за реализиране на важни проекти за реконструкция и рехабилитация на определени пътни участъци, както и на мостови и тунелни съоръжения.
Инж. Ангелов информира областния управител за изпълнявани и предстоящи ремонтни дейности по РПМ на територията на област Велико Търново,  както следва:
До края на м. май 2020 г. приключва текущият ремонт на първокласния път 1-4 Севлиево-В.Търново-Търговище в границите на областта. Стойността на ремонта възлиза на 388 хил. лева. Средствата  се  използват за частично преасфалтиране, премахване на излишна растителност в обхвата на пътя и отводняване. Още 216 хил. лв. са отпуснати за предстоящото изпълнение на същите дейности и на път I-5 П.Тръмбеш-В.Търново-Бряста, както и текущ ремонт на същия път в участъка от с. Самоводене до разклона за Преображенския манастир. Там ще бъдат изравнени сляганията на пътното платно вследствие на свлачищни процеси след предварително изпълнение на отводнителни мероприятия.

Текущи ремонти и поддържане се предвиждат на Прохода на Републиката и по път III-514 Г.Оряховица-В.Търново. Предстои изпълнението на дейности за подобряване състоянието на път III-405 Добромирка-Павликени в участъка Вишовград-Бяла черква.
През настоящата година се предвижда старт на изпълнението на превантивни ремонти на четири пътни участъка:
-на път II-53 Поликраище-Елена в участъка от км 16+340 до км 34+400 от Лясковски кантон до разклона за  Златарица. Одобреното задание е на стойност 12 161 000 лв.;
-на път III-303 Павликени-Пушево в участъка от км 41+380 до км 56+900 от с. Михалци до Пушевски кантон с одобрено задание на стойност 10 728 000 лв.;
-на път II-52 Вардим-Свищов в участъка от км 42+200 до км 49+300;
-на път III-407 Ново Градище-Стражица в участъка от км 2+500 до км 19+980.
Стойностите ще бъдат определени след изготвяне на съответните технологични проекти.
Предвиден е необходимият финансов ресурс за ремонт на моста на път III-407 край    с. Каранци, община П.Тръмбеш, на който към момента е въведена забрана за преминаване на автомобили с обща маса над 3,5т. Съоръжението е строено през 1978 г. и е силно компрометирано. Там ще бъдат ремонтирани пропаднала опора и горното строене на прилежащите й отвори, както и цялото пътно платно. Ще бъдат монтирани нов парапет и ограничителни системи. Започва проектиране за ремонт и на свлачището на същия път в близост до моста.
Предстои изпълнението на четирите етапа и на още един от мащабните ремонти на път II-53 Лясковец-Мерданя-Миндя-Елена-Майско-Сливен. Участъкът е от близо 27 км, попадащи на територията на областите Велико Търново и Сливен. Осигурени са необходимите средства по ОП „Региони в растеж”. Ремонтът включва преасфалтиране с грапава настилка, ремонт на отводнителните съоръжения, премахване на излишната растителност в обхвата на пътя, поставяне на армировъчни мрежи, полагане на нова маркировка, както и подновяване на знаковото стопанство. През 2019 г. от АПИ беше даден старт на обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонта.
В плановете на ОПУ-Велико Търново за настоящата година влиза и дългоотлаганият ремонт на двата тунела на път I-5 „Русе-В.Търново-Габрово“, както и на мостовото съоръжение между тях. Предвижда се цялостен ремонт: отводняване, подмяна на облицовката, ремонт на тротоарите и преасфалтиране. В момента в АПИ тече процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране. Ремонтните дейности ще започнат след изготвяне на проекта и избор на изпълнител на същите.
Всички ремонти, обхващащи около 150 км от републиканската пътна мрежа в областта следва да приключат до края на строителния сезон на настоящата 2020г.
В края на работната среща Областният управител  подчерта, че държи на добрата комуникация и координация между институциите и винаги е на разположение в моменти на необходимост от бързи и спешни действия.