Денят Икономика

Дървата за огрев от горските стопанства в областта са около 60 лв. за кубик, но без товарене и транспорт

Областният управител инж. Георги Гугучков проведе работна среща с директора на Северноцентрално държавно предприятие инж. Цветелин Миланов и с ръководителите на петте горски стопанства на територията на региона.

На срещата присъстваха и заместник областните управители Петя Райкова и Станислав Николов.

Бяха коментирани организацията и провеждането на парламентарните избори, както и въпроси, свързани със снабдяването на населението с дърва за огрев.

Инж. Миланов поиска съдействие от областния управител да се изготви информация какви са одобрените планове за сеч от общинските предприятия, каква част от изсечената дървесина достига до местното население и колко са продадените на корен отсечени дървета на съответните фирми. По думите му сечта не е безконтролна, а се планирана за десет години напред. Нещо повече, той увери, че от 1990 г. насам всяка година в България се отчита положителен трен на нарастване на горските площи.

Пред областния управител инж. Миланов сподели, че някъде може да има известно забавяне на доставките за огрев на населението поради обжалване на процедурите, както и заради факта, че сечта на акацията, започва на първи септември. Освен това, фирмите се затрудняват с добива заради липса на работна ръка, но като цяло графиците, които са до края на годината, ще бъдат спазени.

Петте държавни горски стопанства в областта са: ДГС „Болярка“, което обслужва четирите общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Павликени и Сухиндол, ДГС „Буйновци“, ДГС „Горна Оряховица“, ДГС „Елена“ и ДГС „Свищов“. Организацията по снабдяване на населението с дърва за огрев е ангажимент на кметовете на общините.

От ДГС „Болярка“ отчетоха, че тазгодишният им план за дърва за огрев е 2 000 кубически метра. Списъците за населението са готови, очаква се само от община Полски Тръмбеш. В момента се изпълнява сечта за селата Войнежа, Въглевци и Вонеща вода като 33 домакинства вече са получили общо 280 кубика дърва за огрев. Освен това има насечени малко над 500 кубика. В общините Павликени и Сухиндол към момента има насечени 200 пространствени кубика дървесина. Цената е 62.00 лв. на кубик, а транспорта се заплаща допълнително или всеки сам си го осигурява.

В ДГС „Буйновци“ кметовете правят списък на хора от пет села. Според плана тази година ще бъдат осигурени 440 кубически метра дърва за огрев, които ще се продават на цена от 59.00 лв. на куб.

В ДГС „Горна Оряховица“ до момента са направени списъци за 6 000 кубика дърва за огрев, което е шест пъти повече от миналата година. Годишният план обаче е за 5 000 метра, които ще се продават за 60.00 лв. за кубик. Това означава, че планът за 2023 г. ще бъде намален, отчете директорът.

За ДГС „Елена“ планираните количества са 2 400 кубически метра, като там цената е най-ниска – 54.00 лв. за кубик.

За ДГС „Свищов“ традиционно нуждата от дърва за огрев е най-малка, списъци се правят само за две села. Тазгодишният план е 250 кубически метра, които ще се продават на цена от 60.06 лв. с ДДС.

Цените на дървата за огрев са при закупуването им от сечищата, тъй като държавните горски стопанства не предлагат услугите товарене и транспортиране.