Община Общински съвет

До 8 май се приемат номинации за Награда „Култура“ на Община Велико Търново

До 8 май т.г. се приемат номинации за присъждане на Награда „Култура“ за 2019-та на Община Велико Търново в категориите:
1. за ярки постижения в областта на изкуството и културата и
2. за най-успешен дебют или изява на млад творец.
Условията за номиниране са достъпни в сайта на Община Велико Търново – Наредба за символите и наградите на Община Велико Търново, глава V, раздел ІІІ „Награда „Култура“: https://www.veliko-tarnovo.bg/…/naredba-za-simvolite-i-nag…/
Номинациите се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет.