Икономика

До 31 октомври се подават документи за целеви помощи за отопление

31 октомври е крайният срок за подаване на документи за целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон, съобщи Ивайло Деев, юрисконсулт в дирекция „Социално подпомагане”-Велико Търново. Приемът на заявленията-декларации вече започна от началото на месеца в дирекцията, задължително е  да се заяви видът на ползваното отопление.

Месечният размер на целевата помощ се определя на база левовата равностойност на 385 киловатчаса електроенергия. Целевата помощ в размер на 74,83 лева месечно се отпуска за период от пет месеца. Пълният размер на сумата е  374,15 лева.

През отоплителен сезон 2017/2018 г. помощта е отпусната на 6 881 лица и семейства.